12 de setembro de 2021

Protocolo 2021-2022

Comezamos un novo curso desta época Covid que estamos a vivir e que tanto nos fixo mudar o xeito de usar os espazos e de relacionarnos cos demais. O protocolo de uso da BBS 2020-2021 permitiunos seguir gozando da nosa biblioteca, en pequeno grupo, pero aproveitando ao máximo os recursos e espazos, dentro das limitacións. Este curso contamos coa experiencia do pasado e cun protocolo que sabemos que funciona e que podemos adaptar á nova situación sanitaria e aos pequenos avances nas restriccións, que podemos realizar nos centros.
Abrimos as nosas portas de novo 
e estamos moi content@s de facelo! 😀

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario